Ikonisk emballasje.
Ikonisk søppel.

Ikonisk emballasje.
Ikonisk søppel.

Som landets største take away-restaurant havner vår emballasje ofte på gaten og i naturen. Tall fra Oslo viser at take away-emballasje er den tredje største kategorien av forsøpling i bymiljøet. Bare i Oslo plukkes to tonn søppel fra gatene hvert døgn. Nå tar vi grep mot forsøplingen. Vi skal forske på hva som kan hindre forsøpling, vi skal rydde større områder enn noensinne og vi inviterer til bred dialog for å finne løsninger på forsøplingsproblemet.

McDonald's emballasje på gata i Oslo.
Forske

Forske

Sommeren 2022 skal vi forske på hvordan vi kan forhindre ubevisst forsøpling gjennom et stort pilotprosjekt i Kristiansand i regi av Hold Norge Rent og Loop.

Rydde

Rydde

Vi sender våre ansatte ut for å rydde søppel over store deler av landet i løpet av mars. I tillegg engasjerer vi lokale idrettslag og foreninger til å bidra i en ekstra ryddedugnad.

Belyse

Belyse

Gjennom kampanjen Take Away Your Take Away viser vi oss fra vår styggeste side og minner samtidig våre gjester på å kaste avfall på riktig sted.

Samarbeid

Samarbeide

Vi inviterer take away-kjeder, myndigheter og eksperter til samtaler om tematikken. Der skal vi diskutere hvordan vi løser utfordringene om emballasje og forsøpling.

McDonald's ansatt på ryddedugnad.

Storstilt søppelrydding
over store deler av landet

Vi skal ut for å rydde søppel i store deler av landet denne våren. I tillegg engasjerer vi lokale idrettslag og foreninger til å bidra i en ekstra stor ryddedugnad. Vi skal rydde mer og over større områder, og er derfor glade for gode krefter og samarbeid.

Hvordan forhindre
ubevisst forsøpling?

Det meste av forsøplingen skjer ubevisst. Derfor skal McDonald's sammen med Kristiansand kommune, Hold Norge Rent, Loop og og næringslivsforeningen, gjennomføre forsknings- og forsøksprosjektet «Havet starter her» i Kristiansand sommeren 2022. Der skal vi undersøke ulike tiltak som kan bidra til å redusere ubevisst forsøpling. Målet er at resultatene fra prosjektet skal kunne skaleres opp og kunne brukes for å forhindre forsøpling over hele landet.

Kine Martinussen, Hold Norge Rent

Svært få ser på seg selv som forsøplere, likevel kan vi alle gjøre ting som fører til forsøpling, uten at vi tenker over det. For eksempel er servietter, ispinner og papirposer ting som kan havne i en busk i den tro at de er organiske og brytes ned. Eller kanskje setter vi McFlurryen på toppen av en transformator i den tro at vi gjør det enklere for de som rydder byen. Men alt avfall som ikke havner i søppelbøtter, er ting på avveie, som raskt kan havne i naturen.

Kine Martinussen,
Hold Norge Rent